Lle mae Myfyrwyr a Chyflogwyr yn Cysylltu

Y Llwyfan Gyrfaoedd Unigryw

Grymuso Myfyrwyr a Galluogi Cyflogwyr

Mae Man Cychwyn wedi'i ddatblygu ar gyfer yr 21ain ganrif, llwyfan gyrfaoedd i gynyddu'r canlyniadau cadarnhaol i Fyfyrwyr a Chyflogwyr. Tra'n gwneud bywyd yn llawer haws i'r pennaeth gyrfaoedd yn Ysgolion, Academïau, Colegau, a Prifysgolion.

Porth gwe ac ap symudol

Mae ein porth gwe ac ap symudol yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio. Wedi'i adeiladu i'r safon uchaf i sicrhau bod gan eich myfyrwyr fynediad cyflym a dibynadwy at adeiladu eu proffil a chael mynediad at gyngor ac arweiniad gyrfaoedd tra'n sicrhau bod yr holl ddata'n cael ei gadw'n gwbl ddiogel. Cofrestrwch a phenodwch eich defnyddwyr gweinyddol a'ch mentoriaid, ac yna byddwn yn cefnogi'r broses o ymuno â'ch myfyrwyr.

Diogelu: Rhoi'r Myfyriwr yn gyntaf

Mae ein swyddogaeth negeseuon unigryw yn golygu bod y cyswllt rhwng yr ymgeisydd a'r cyflogwr wedi'i ddiogelu'n llwyr. Rhaid i ymgeisydd sydd â diddordeb mewn cyfathrebu â chyflogwr gael y cysylltiad wedi'i gymeradwyo gan fentor yr ysgol. Nid oes angen cymeradwyo'r holl gyfathrebiadau canlynol, ond caiff ei ddyblygu i'r mentor. Ni all ymgeiswyr anfon neges at ymgeiswyr eraill na gweld eu proffiliau. Mae hyn er mwyn cynnig disgresiwn i'r ymgeisydd a'u hamddiffyn rhag cam-drin posibl ar-lein.

Dim ond proffil dienw ymgeisydd y gall cyflogwyr ei wneud. Dim ond yr ymgeisydd a'r mentor sy'n gweld yr holl wybodaeth bersonol.

Mae StartingPoint wedi'i amgryptio'n llawn gyda mesurau diogelwch ar waith i gydymffurfio â GDPR a chadw'ch data yn ddiogel.

Yr hyn y mae'r arbenigwyr yn ei ddweud

“Mae Man Cychwyn yn arf digidol gwych i wella lefelau ymgysylltu myfyrwyr â chyflogwyr. Mae'r platfform yn caniatáu i gyflogwyr gysylltu â darpar weithwyr ar lefel wahanol. Mae’n arddangos yr holl sgiliau, agweddau ac ymddygiadau sy’n aml yn gallu gwneud i fyfyriwr sefyll allan oddi wrth eraill.”

Liz Win – Uwch Arweinydd Ysgolion Uwchradd ac Addysg Bellach

Dewch i gwrdd â rhai o’n partneriaid addysg