Ble mae myfyrwyr yn mynd am brentisiaethau

Porth prentisiaethau Startpoint

Grymuso myfyrwyr i ddod o hyd i'r brentisiaeth berffaith

Datblygwyd y porth prentisiaeth i gysylltu myfyrwyr, cyflogwyr ac asiantaethau prentisiaeth. Lle unigryw lle gall myfyrwyr greu eu proffil, pori prentisiaethau ac ymgysylltu â chyflogwyr.

Hysbysebion Prentisiaethau Am Ddim

Defnyddiwch y porthol i hysbysebu prentisiaethau, neu defnyddiwch ein system hidlo i ddod o hyd i fyfyrwyr sydd â'r union sgiliau a thalentau sydd eu hangen.

Mae StartPoint yn galluogi cyflogwyr ac asiantaethau prentisiaeth i weld y proffiliau myfyrwyr dienw. Gweld sut maen nhw'n dangos ac yn dangos y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch chi i gyflawni'r rolau hynny. Yna gallwch fynd at ddarpar fyfyrwyr yn uniongyrchol drwy ein system negeseuon ddiogel a gymeradwyir gan fentoriaid. Bydd y mentor wedyn yn sicrhau rhyngweithio llyfn, diogel rhyngoch chi a'r myfyriwr.

Ysbrydoli trwy Brentisiaethau

Ysbrydolwch fyfyrwyr trwy'r cyfle i brofi gofynion amgylchedd gwaith go iawn, gan roi cipolwg ymarferol iddynt ar eich diwydiant. Bydd myfyrwyr mewn rheolaeth ac wedi'u grymuso i ymgysylltu â'ch rolau. Mae'r platfform cyfan yma i wneud y broses yn syml ac yn y pen draw i gynyddu nifer y canlyniadau cadarnhaol.

Cyngor
& arweiniad

Rhannu arbenigedd a phrofiad y diwydiant i ysbrydoli a hysbysu myfyrwyr sy'n ystyried gwahanol lwybrau gyrfa. Rydym yn cefnogi’r sector addysg i gysylltu ag asiantaethau prentisiaeth sydd yn y sefyllfa orau i roi profiad byd go iawn i’w myfyrwyr gan y rhai sydd yn y sefyllfa orau i’w gynnig.

Porth gwe ac ap symudol

Rydym yn deall bod eich amser yn werthfawr. Mae StartingPoint yn cynnwys porth ar y we ac ap symudol i sicrhau bod gennych y ffordd gyflymaf o restru cyfleoedd ac ymgysylltu â darpar fyfyrwyr.

Cysylltu'n ddiogel â myfyrwyr

Mae ein system negeseuon diogel yn sicrhau bod y cyfathrebu rhyngoch chi a'r myfyrwyr yn cael ei ddiogelu'n llwyr. Rhaid i unrhyw ddull gan unrhyw barti gael ei gymeradwyo yn gyntaf gan fentor yr ysgol. Nid oes angen cymeradwyo unrhyw gyfathrebu pellach, ond bydd y mentor yn derbyn copi dyblyg.

Mae StartingPoint wedi'i amgryptio'n llawn gyda mesurau diogelwch ar waith i gydymffurfio â GDPR a chadw'ch data yn ddiogel.