Colegau

Y Llwyfan Gyrfaoedd Unigryw

Porth gwe ac ap symudol

O ran chwilio a gwneud cais am y brentisiaeth berffaith - gall colegau roi hwb i lwyddiant eu myfyrwyr gyda Man Cychwyn. Mae Man Cychwyn yn rhoi’r offer sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lwyddo yn y byd modern, gan ei gwneud hi’n hawdd iddynt arddangos eu hunain ar gyfer cyfleoedd prentisiaeth.

Sianel ddiogel a thryloyw ar gyfer cyfathrebu

Prif nod Man Cychwyn yw gwella canlyniadau gyrfa myfyrwyr tra'n symleiddio pethau i golegau trwy ffitio'n ddi-dor i'w hymdrechion datblygu gyrfa. Mae myfyrwyr yn creu ac yn rheoli eu proffiliau, gan amlygu eu sgiliau a'u cyflawniadau. Mae mentoriaid yn arwain myfyrwyr wrth gyflwyno eu cymwysterau yn effeithiol.

Unwaith y bydd myfyrwyr yn barod, gallant chwilio a gwneud cais am brentisiaethau a chyfleoedd gwaith a bostir yn uniongyrchol gan gyflogwyr. Mae'r nodwedd negeseuon unigryw yn sicrhau cyfathrebu diogel rhwng ymgeiswyr a chyflogwyr.

Mae’r dull symlach hwn yn ei gwneud hi’n haws i fyfyrwyr coleg ddod o hyd i brentisiaethau ac yn darparu sianel ddiogel a thryloyw ar gyfer cyfathrebu. Ar yr un pryd Paratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith y dyfodol a'u pwyntio i'r cyfeiriad cywir ar gyfer llwyddiant proffesiynol.

Yr hyn y mae'r arbenigwyr yn ei ddweud

“Mae Man Cychwyn yn arf digidol gwych i wella lefelau ymgysylltu myfyrwyr â chyflogwyr. Mae'r platfform yn caniatáu i gyflogwyr gysylltu â darpar weithwyr ar lefel wahanol. Mae’n arddangos pob sgil, agwedd ac ymddygiad sy’n aml yn gallu gwneud i fyfyriwr sefyll allan oddi wrth eraill.”

Liz Win – Uwch Arweinydd Ysgolion Uwchradd ac Addysg Bellach

Dewch i gwrdd â rhai o’n partneriaid addysg